• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Ny hemsida

Vår nya hemsida är nu i drift. Är du nyfiken? Klicka på följande länk:  https://www.svenskalag.se/nybrostrandsbyalag/

Vi kommer att köra nya och gamla hemsidorna parallellt under en övergångstid. Den nya hemsidan kommer att ha en ”öppen sida” där vi lägger upp information av allmänt intresse samt sidor avsett enbart för medlemmar. Sidorna för medlemmar kommer att kräva användarnamn och lösenord vilka vi kommer att skicka ut till alla medlemmar så snart som möjligt. Vi håller för närvarande på att föra över material till nya hemsidan samt fylla på med mer med information.

 

 

Uppgifter i medlemsregistret

Vid registrering av medlemsbetalningar för året har konstaterats att vissa inbetalningar saknar identifiering. För att registrera medlemskap måste vi ha minst en eller gärna flera av följande uppgifter: Namn, adress , e-postadress eller mobilnummer. För att medlem skall erhålla vårt digitala utskick ”Medlemsinformation” måste vi ha e-postadress eller telefonnummer. De…

Continue reading

Resultat av enkät – Allmänna kommunikationer

I börja av januari delades ”Enkät om allmänna kommunikationer” ut till samtliga boende i Nybrostrand.

Syftet med enkäten var att få ett underlag inför Byalagets diskussioner med kommunen om behovet av förbättrade allmänna kommunikationer. Resultatet från enkäten kan sammanfattas enligt följande:

  • 37 enkätsvar inkom. Av dessa har
  • 22 % angett ett behov av utökade busstider på morgonen, måndagar till fredagar
  • 73 % angett ett behov av utökade busstider på kvällen, måndagar till fredagar
  • 22 % angett ett behov av utökade busstider på morgonen , lördagar och söndagar
  • 81 % angett ett behov av utökade busstider på kvällen, lördagar och söndagar
  • 43 % angett ett behov av matarbuss/pendlarbuss till Köpingebro, främst morgon och kväll

Nytt år – nya aktiviteter!

Under de närmaste dagarna kommer alla hushåll i Nybrostrand i sin brevlåda få ”Vårt Nybrostrand” med information om vad som till viss del kommer att hända under 2022 och Byalagets verksamhet. Med utskicket kommer även en inbetalningsavi för medlemsavgiften till bankgirot samt en enkät om våra kommunikationer.

Det är vår förhoppning att alla hushåll i Nybrostrand vill vara medlemmar i Byalaget. Medlem blir hushållet genom att betala 150 kr via swish till 1232 164 648 eller via bankgiro till 5419-2562. Ange namn och adress samt gärna även e-post och mobilnummer. E-post och mobilnummer kan även skickas till info@nybrostrand.se.

Enkäten om kommunikationerna är avsedd att användas för att påverka Regiontrafiken och Ystad kommun att förbättra kommunikationerna om resultatet av enkäten visar på ett sådant behov.

Styrelsen

Enkät angående allmänna kommunikationer

Nu har alla Nybrostrandsbor möjlighet att lämna synpunkter på våra allmänna kommunikationer.

I en enkät vill Byalaget veta vilka behov som finns. Tanken är att framföra dessa i pågående dialog med kommunen. Kommunen får härigenom också underlag för vidare diskussioner med Regiontrafiken. Enkäten hittar du här.

Har du frågor kan du kontakta oss via mail till info@nybrostrand.se

 

Biblioteket i Köpingebro informerar

Öppettider under jul och nyårshelgerna

Kom till Köpingebro bibliotek och skaffa ett ”Meröppet lånekort”.

”Meröppet” alla dagar

  • måndag – fredag kl. 16:00-22:00
  • lördag och söndag kl. 08:00-22:00

Obemannat 23 december – 9 januari.

Öppnar som vanligt igen den 11 januari