• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Utskott

Nybrostrandsbornas engagemang och styrelsens idéer fångas upp och drivs i vissa fall i olika utskott eller arbetsgrupper.

  • ”Kultur och utbildning”  arbetar med Nybrostrands historia och består av två arbetsgrupper
  • ”Ungdom” är tänkt att arbeta med ungdomsfrågor.
  • ”Nybrostrands torgs förskönande” arbetar med utveckling av Nybrostrands torg efter en  idé från Jan-Erik Sätherström

 

Lämna ett svar