• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Vresrosen

Vresrosen som är en invasiv art , finns bla på strandvallen . Kommunen kommer under vinterhalvåret att åtgärda detta på kommunal mark (genom att gräva upp och vända på buskarna). Det som står på privat mark är fastighetsägarens ansvar.

Comments are closed.