• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

UPPROP!! Byalaget behöver engagerade medlemmar

Vid nästa årsmöte har flera styrelseledamöter aviserat att man inte ställer upp till omval. Styrelsen har dessutom haft svårigheter att rekrytera medlemmar som kan hjälpa till i den verksamhet som redovisas i Byalagets verksamhetsplan. Byalagets framtid är därför osäker och styrelsen har diskuterat tre alternativ för den framtida verksamheten , se Medlemsinformation 20-10-06 nedan.
Medlemsinformation 2020-10-06

Comments are closed.