• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Synpunkter på Översiktsplanen

Byalagets förslag till yttrande på Översiktsplanen 2030. Synpunkter tas emot tacksamt dock senast 28/4 till vordf Rolf Harnert ,

rolf.harnert@envera.se

Förslag till synpunkter 2019-04-23 (3)[6820]

Comments are closed.