• E-post: info@nybrostrand.se; Swish: 1232 164 648; Bankgiro: 5419-2562

Svar på skrivelser till myndigheter

Vi har fått svar på våra skrivelser angående hastighetsdämpande åtgärder och skötselplan för strandängarna. Vi kommer att lägga svaren inom kort.

Lämna ett svar