• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Svar på skrivelse om skötselplan (Klicka här)

Byalaget har sänt in ett förslag om att kommunen skulle upprätta en skötselplan för området öster om Nybroån fram till Kabusaån.

Vi har fått följande svar se länkar nedan

Diarienr 2015_80 a

Diarienr 2015_80 sid b

Lämna ett svar