• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Styrelsemötet den 25 jan.

Till mötet inkom följande skrivelser i ämnat Fokus på byarna.

  • Förslag om att göra gångstig i kronoskogen.
  • Anlägga belysning mellan nord västra nybygget och cykelvägen till Köpingebro
  • Lägga ut bad brygga/flotte vid stranden.

Byalaget upprättar ett ”medborgarförslag” i enlighet ned Fokus på byarna, FE upprättar denna.

Andra inkomna skrivelser

  • Önskemål om en hundbajs korg vid norra delen vid Sillabacken. Ni kommer att kontakta berörd förvaltning påYK om detta önskemål.
  • Att vi tillsamman med Köpingebro och scouterna arrangerar bålet vid stranden till Valborg vart tredje år. Vi avböjer på  grund av att styrelsen resurser räcker inte till, skulle eventuellt frivilliga bybor ställa upp kan saken omprövas.

//  Styrelsen

Lämna ett svar