• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Styrelsemöte 2014/04/07

Sammanfattning av vad som avhandlades under styrelsens möte de 7 april.
4/9/2014

Det har kommit in en del gamla foton från Nybrostrand. Så även berättelser om vad som har funnits här tidigare men nu är borta.

Styrelsen konstituerade sig som följer. Ordf. Flemming Ekelund. V ordf. Lars Christersson. Kassör Margareta Andersson, Sekreterare Carina Ivansson. Ledamöter; Birgitta Schultz, Anders Blixt, Jim Ewaldh. Suppleanter: Georg Persson och Jan Ryd ( Ny i styrelsen).

Styrelsen har gjort en förfrågan till YK om vi får röja upp grenar inom området samt få hjälp med bortforsling. Vi har inte fått något svar på förfrågan.

Önskemålen som inkommit till styrelsen angående byavandringen med representanter från Ystad kom. Sattes upp på listan vi kommer att ha med oss vid det tillfället.

Nästa Bya blad kommer att distribueras i månadsskiftet maj Juni.
I samband med Nybrostrandsdagen och midsommar skall vi försöka utöka samarbetet med Scouterna och Tennisklubben.

Ystads kommun har ett projekt ”Fokus” det går ut på att byarna i kommunen skall arbeta fram innevånarnas framtidsversion för byn, i vårt fall Nybrostrand. När detta blir aktuellt är det av stor vikt att innevånarna aktiverar sig. Vi återkommer i denna fråga framöver.

// webb master

 

Lämna ett svar