• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Startmöte för kulturutskottet

Kulturutskottet har haft sitt startmöte hos Hildas där 14 deltog, för att författa en skrift om Nybrostrands historia  . Arne Kristoffersson från Medborgarskolan informerade om förutsättningar för att starta en bildningsgrupp som minst måste bestå av 3 personer , men en lagom grupp är 5-8 personer , vilka ska träffas minst 3 ggr per termin . Gruppen kom fram till att träffas hemma hos någon av deltagarna och att sätta igång projektet efter nyår . På bilderna syns ordf Jan hälsa Arne och deltagarna välkomna till mötet.

Comments are closed.