Snöröjning

Vi har fått en ny entreprenör för snöröjningen här i Nybrostrand ,Nemi Syd . Röd väg röjs vid 2 cm och blå väg vid 4 cm, vi inväntar ny karta där även nynya området också är med!

Comments are closed.