• E-post: info@Nybrostrand.se, —– Swish: 1232 164 648, ——Bankkonto: 9570 525 140 570 9

Skrivelse till Myndighetsnänmd

Bild (64)Byalaget har via Fleming sänt in ett medborgarförslag angående strandskydd och skötselplan för sträckan Nybroån – Kabusaå.

Orsaken till detta förfarande är att tjänstemannen i fråga anser att det är en politisk fråga och kan inte tas upp via byarådet.

Se bifogat dokument om förslag

 

// Styrelsen

Lämna ett svar