• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Skrivelse till Myndighetsnänmd

Bild (64)Byalaget har via Fleming sänt in ett medborgarförslag angående strandskydd och skötselplan för sträckan Nybroån – Kabusaå.

Orsaken till detta förfarande är att tjänstemannen i fråga anser att det är en politisk fråga och kan inte tas upp via byarådet.

Se bifogat dokument om förslag

 

// Styrelsen

Lämna ett svar