• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Sammanfattning av Byarådets möte 27/1

Sammanfattning av Byarådets möte på Gamla Rådhuset den 27 januari 2014
• Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes.
• Valberedningens förslag accepterades:
o Ordförande Lars Göran Nilsson
o V ordf. Sven-Anders Sölveborn
o Sekr. Mats Höjeberg
o Kassör Margareta L Nörregård
• Revisionsberättelsen godkändes.
• Verksamhetsplanen för 2014 godkändes. (För oss betydelsefulla punkter)
o Byavandringar 2014 ska genomföras i april-maj. Då ska nyordningen tillämpas så att byalagen själv skriver respektive protokoll för snabbt godkännande av de deltagande och sedan utforma ett gemensamt åtgärdsprogram med tidsramar där hanteringen av ärendena sker via kommunalråd och andra förtroendevalda, samt tjänstemän i berörda förvaltningarna. BLR bevakar avrapporteringen på samrådsmötena.
o Föredragning av SÖRF om hur sotningen ska organiseras och genomföras ska äga rum under våren 2014.
o Beträffande cykelvägsprojekten i Ystads kommun måste kommunen fortsätta trycka på Trafikverket så att projekten kan genomföras enligt den antydda tidsplanen, vilket kräver aktiv planering under 2014.
o Ärenden ang. t.ex. vägsträckningar, hastighetsdämpande åtgärder, säkerheten vid busshållplatser på landsbygden, begränsning till 40 km/h i bykärnorna och andra
o Behovet av lokaler för byalagen är inte löst och behöver bevakas fortsättningsvis.
o Verka för fungerande mobiltelefontäckning över hela kommunen.

• Beslut om viktiga punkter på nästa Samrådsmöte utöver öppna frågor är:
o Avloppsfrågan
o Sotningen
o Byavandring
o Presentation av framtidsvision Kåseberga
o Vägbulan vi utfarten vi Bingofältet
o Nationaldags firande

 

Lämna ett svar