• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Resultat av enkät – Allmänna kommunikationer

I börja av januari delades ”Enkät om allmänna kommunikationer” ut till samtliga boende i Nybrostrand.

Syftet med enkäten var att få ett underlag inför Byalagets diskussioner med kommunen om behovet av förbättrade allmänna kommunikationer. Resultatet från enkäten kan sammanfattas enligt följande:

  • 37 enkätsvar inkom. Av dessa har
  • 22 % angett ett behov av utökade busstider på morgonen, måndagar till fredagar
  • 73 % angett ett behov av utökade busstider på kvällen, måndagar till fredagar
  • 22 % angett ett behov av utökade busstider på morgonen , lördagar och söndagar
  • 81 % angett ett behov av utökade busstider på kvällen, lördagar och söndagar
  • 43 % angett ett behov av matarbuss/pendlarbuss till Köpingebro, främst morgon och kväll

Comments are closed.