• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Remissvar ang. cykelvägen mellan Ystad och Nybrostrand

Byalaget i Nybrostrand har följande svar till remiss angående Gång och Cykelvägar i Ystad kommun

GC-vägen mellan Ystad tätort och Nybrostrand är i akut behov av modernisering.

Utförandet är mycket ålderstigen, sliten och tidvis mycket farlig att använda.

Fordonstrafiken går i alltför hög hastighet och för nära gående och cyklister.

Sträckan mellan Jaktstigen och Nybrostrand är 2 km helt utan vägbelysning.

Mötande fordonstrafik bländar aldrig ner med risk att man cyklar in i kantstenen och faller.

Vid nederbörd är där pga separationsstenen ingen avrinning.

Gång och cykelvägen längs på riksväg 9 är direkt livsfarlig och borde omgående renoveras enligt ovanstående.

Byalaget i Nybrostrand  3 feb 2015

Fleming Eklund Ordförande

Lämna ett svar