• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Reflektioner kring Byavandringen

I senaste byabladet finns ett referat från Byavandringen som skedde i maj 2014.
Vartannat år kommer representanter från kommunledningen ut och besöker alla kommunens byalag för att diskutera de olika byalagens behov och önskemål.
Man lyssnar ungefär två timmar på vad de olika byalagen har för önskemål.
Allt protokollförs vilket framgår av byabladet som kom ut i maj 2014.
Sedan dess har vi inte hört ett ljud från kommunens representanter i de frågor som vi tog upp. Men å andra sidan har vi inte hört ett ljud om de punkter som vi tog upp redan på byavandringen 2012.
Vi börjar tvivla på om dessa byavandringar är seriösa.
I flera år har vi försökt få disponera huset vid scoutstugan.
Här kunde både seniorer och juniorer bedriva olika aktiviteter. Men nej, detta hus hyr man hellre ut till turister.
Fleming Eklund
Ordförande i Nybrostrands byalag

Lämna ett svar