• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Plocka skräp

Två st Skyltar från Havs och Vattenmyndigheten är uppsatta vid stranden nedanför Bussmevägen med 100 m mellanrum, detta är en av ett antal mätplatser i landet som utgör underlag för mängden skräp i hav och strand. Byalaget är involverad i skräpplocket och inrapportering till myndigheten vid tre tillfällen under året ( vår, sommar och höst).

Comments are closed.