• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Sammanfattning från styrelsemötet okt 2014

Beslut fattades att:
– arrangera en vinprovning under april 2015.
– byta fokus från att få ett byahus till att jobba för ett fritids i byn.
– inskaffa nya flaggor byalags flaggor.
– även i år sätta upp en gran vid Hildas.
– till varje nyinflyttad familj lämna över ett välkomstbrev.
– inköpa ett nytt tält.

Vi diskuterade även:
– status på dialogen mellan byalaget och Miljöförbundet om trafikbullret längs väg 9.
– inkommen skrivelse beträffande utlagt farthinder på Granvägen. Där vi konstaterar att det inte är något som styrelsen är involverad i. Skrivelsen kommer att besvaras till berörd.
– status på den insända ansökan om skateboard och basketboll bana i byn.
– hur vi skall få våra innevånare i byn att komma med idéer om aktiviteter.

// Webbmaster

Lämna ett svar