• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Nytt år – nya aktiviteter!

Under de närmaste dagarna kommer alla hushåll i Nybrostrand i sin brevlåda få ”Vårt Nybrostrand” med information om vad som till viss del kommer att hända under 2022 och Byalagets verksamhet. Med utskicket kommer även en inbetalningsavi för medlemsavgiften till bankgirot samt en enkät om våra kommunikationer.

Det är vår förhoppning att alla hushåll i Nybrostrand vill vara medlemmar i Byalaget. Medlem blir hushållet genom att betala 150 kr via swish till 1232 164 648 eller via bankgiro till 5419-2562. Ange namn och adress samt gärna även e-post och mobilnummer. E-post och mobilnummer kan även skickas till info@nybrostrand.se.

Enkäten om kommunikationerna är avsedd att användas för att påverka Regiontrafiken och Ystad kommun att förbättra kommunikationerna om resultatet av enkäten visar på ett sådant behov.

Styrelsen

Comments are closed.