• E-post: info@Nybrostrand.se, —– Swish: 1232 164 648, ——Bankkonto: 9570 525 140 570 9

Noteringar från styrelsemötet 2014-02-23

Mötet beslutade att modernisera vår hemsida. Kommer att ske under våren.

Styrelsens budgetförslag för 2014 fastställdes.

Det saknas fortfarande en vakans (suppleant) i styrelsen.

Vi har påbörjat planeringen av årets aktiviteter.

Vi skall boka möte med representanter för Ystad kommun och Trafikverket för diskussion om cykel/ gångvägen mellan Ystad och Nybrostrand.

// Styrelsen

Lämna ett svar