• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Noteringar från styrelsemötet 2014-01-19

“Styrelsen önskar alla våra medlemmar ett gott nytt år.

Byabladet kommer att distribueras ut under de närmaste veckorna.

Julgranen har monterats ner.

Årets aktiviteter diskuterades. Vi ser gärna förslag från innevånarna i byn.

Vi arbetar med att få en föredragshållare till årsmötet.

Vi vill uppmana våra by innevånare att använd grannsamverkan för att förhindra inbrott.

Det är fortfarande en vakans i styrelsen, vi ser gärna någon yngre förmåga.

Inga skrivelser har inkommit.

Ny webbmaster utsedd.

// styrelsen”

 

Lämna ett svar