• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Minnesanteckningar från Byavandringen

Torsdagen den 22 maj 8.30 med kaffe och bulle

Närvarande Kristina Bendts, Kent Mårtensson, Laila Ekman, Ewa Alven
Högst upp på vår agenda stod att vi önskar att få disponera ett hus för aktiviteter av våra juniorer och seniorer
Förslag, gamla barnkolonin med halmtaket eller en gammal skolpaviljong placerad i närheten av utebadet t.ex
Båda platserna besöktes för lämplighetsbedömning.
Vi önskar en skötselplan av strövområdet på strandängarna som ska gälla permanentboende och boende på campingplatsen samt även tältande enligt den ”kommersiella allemansrätten” förmodligen ska kommun ekologen göra detta. Begreppet den kommersiella har jag själv hittat på, den finns inte.
Visning på plats på stranden där erosionen har börjat ”gräva” varför vi är mycket beroende av växtlighet på strandklitterna
Vi framförde våra synpunkter på GC-vägen till Ystad både kantstenen som avser trafikverket och belysningen till Jaktstigen som gäller kommunen.
Vi besökte också planen (bymitten) vid Hildurs och framförde våra synpunkter och bad att få förslag på förbättring av utförande och skötsel.
Vi förevisade också vårt trafikproblem Granvägen-Örnvägen
Har diskuterat med Tobias Gustafsson om placering av flyttbar skateboard ramp på kommunala lokala parkeringsplatser
Ska diskutera olika trafikskyltsproblem med Mats Nylen under veckan
Saknad plåt på östra viadukten är anmält till Ulrika Jeppsson på Trafikverket
//Ordf.

Lämna ett svar