• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Kallelse till årsmöte

Årsmöte i Nybrostrands byalag kommer att hållas 2021-06-20 med start kl 10:00.
Plats: Nybrostrands torg (invid Hildas livs)

Kallelse till årsmötet med dagordning samt verksamhetsberättelse har skickat ut till samtliga medlemmar.

Kallelse och dagordning framgår även av följande länk:
Kallelse till årsmöte 2021 med dagordning

Verksamhetsplan för år 2021 framgår av följande länk:
Verksamhetsplan 2021

Comments are closed.