• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Genomfört årsmöte

Byalagets årsmöte genomfördes utomhus vid Scoutstugan i fint väder där dagordningens punkter klubbades igenom. Margaretha Andersson som varit kassör under ett antal år blev avtackad men kvarstår som suppleant, glädjande kan vi välkomna en ung person i styrelsen och han tar över kassörs jobbet och det är John Axelsson som bor på Nysörtsvägen 5. Byalaget vill också tacka tre styrelsemedlemmar som lämnat styrelsen, Fleming Eklund fd ordförande , Jenny Sandell och Sten Arnfeldt.

Protokollet finns här och under fliken Byalaget/Protokoll Årsmötesprotokoll 20200614

Comments are closed.