• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Fokus på byarna

Byalaget har inlämnat förslag, inom FOKUS på Byarna i Ystad kommun , angående förbättringar runt Byaplanen , asfaltering för parkering norr Bouleplanen, någon form av plank/mur med sittplatser söder om bouleplanen,  sätta upp ett cykelställ med tak i anslutning till vänt kuren och förbättring  av / på stigning för barnen . Fartdämpande åtgärder på Gran och Örnvägen . Detta ska nu behandlas av kommunen , vi hoppas att Nybrostrand kommer med i denna omgång av utvald by !

Lämna ett svar