• E-post: info@nybrostrand.se; Swish: 1232 164 648; Bankgiro: 5419-2562

Filminspelning

För kännedom för boende på Nattviol-, Näckros-  och Nejlikevägen kommer det att spelas in en reklamfilm enligt detta infoblad !

Lämna ett svar