• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Fiber arbete

Telia som kommer att leverera signalerna i fiberkabeln har ett bolag Skanova under sig som är helägt av delvis statliga Telia Company . Skanova  anlitar i sin tur Akea Ab , med ett antal underleverantörer ,som lägger kabel i gatan och fram till väggen i fastigheten. Ett nytt företag Cable Quick borrar sedan genom väggen och monterar fiberanslutningen inne i fastigheten. Enligt dessa företag ska gräv, återfyllnad, asfaltjobb och installationen vara klar före oktober månad . Därefter kommer Telia in i bilden och ska leverera router/kablar .Dessutom finns Sjöbo Teleservice och Ystad Öppna också med i bilden som levererar bredband .

Comments are closed.