• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

ONSDAG 17 JUNI 2015 NYBROSTRAND, Örnvägen/Återvinningsstationen 17.00-18.00

Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad lastbil med kemist
för insamling av farligt avfall. Bilen stannar på en del orter
och då kan hushållen kostnadsfritt passa på att lämna sitt
farliga avfall samt mindre elektronikprodukter, maxstorlek
mikrovågsugn, till insamlingsbilens personal.
Insamlingen omfattar inte verksamheter.
Det går naturligtvis även bra att lämna sitt farliga avfall på
Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga.
Har du farligt avfall i ditt hem?
Kanske har du några gamla mobiltelefoner, leksaker/elprodukter
med batteri eller sladd, sprayflaskor, nagellack,
glöd- eller lågenergilampor, kemikalier, spillolja, rester av
färg, rengöringsmedel eller liknande hemma som du vill bli
av med? Gör då en insats för miljön och lämna ditt
farliga avfall till insamlingsbilen.

Lämna ett svar