• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Ett förtydligande av ”Ordförande har ordet” i Byablad 2014/1

Apropå texten i senaste byabladet så avsåg begränsningen att nå stranden tältningen,inte nybyggnationen vilket inte framgick tydligt av texten.
Byalaget värnar om växtligheten på klitterna så att dom kan motstå havet och klarar pågående klimatförändringar. Både öster och väster om Nybrostrand är det problem med strand erosion.
Vi ska absolut skydda växtligheten på klitterna.
Kommunen har nu i ett år lovat att lägga en skötselplan för att skydda strandängarna så att dom fortsatt kan vara kommunens vackraste strövområde.

 

Lämna ett svar