• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Enkät – gå in och fyll i

Vad vill ni medlemmar att Byalagets styrelse ska fokusera på som är viktigt för er? Vi i styrelsen behöver få veta vilka ”frågor” som ni medlemmar tycker att vi ska ägna oss åt för er räkning. Därför skulle vi uppskatta om ni via e-mail vill svara på nedanstående frågor. Maila svaren till fleming@visionet.se

-Vi vill att styrelsen gör fler utomhus aktiviteter under sommarmånaderna t.ex. brännbollsturnering eller något annat.
-Vi vill att ni diskuterar med Kommunen om mer utsmyckning av gemensamma platser.
-Är städning och reparation av vägar och gator OK?
-Ska vi diskutera mer med Trafikverket om genomfartstrafikens buller och avgaser?
-Ska vi driva mer aktiviteter för juniorer och seniorer? Nya förslag på aktiviteter.
-Är ni alla nöjda med kommunikationerna till och från Ystad i första hand.
-Vara medlemmarnas förlängda arm mot kommun och myndigheter.

Lämna ett svar