Byatorgs åtgärder

Här är tre bilder på åtgärder vid Boulbanan, skolskjutsplatsen och trafikdämpning.

K Byatorget

K trafikreducerande åtgärder 2018-09-27

Comments are closed