• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Byatorgs åtgärder

Här är tre bilder på åtgärder vid Boulbanan, skolskjutsplatsen och trafikdämpning.

K Byatorget

K trafikreducerande åtgärder 2018-09-27

Comments are closed.