• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Bus i byn

Under veckan är det några som uppför sig på ett icke önskvärt sätt genom att stjäla barns kickboards och slå sönder pumpor.
Dessutom är det någon som satt upp ståldetaljer bakom en bil som om denna backade skulle orsakat stora kostnader i reparation.
Så vi behöver aktivera vår grannsamverkan i byn för att stäva dylika bus.

Lämna ett svar