• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Brev till Myndigheter om buller på väg 9

Till Miljöförbundet i Tomelilla, Trafikverket Kristianstad, Länstyrelsen Malmö och Ystad kommun

Vi lever i ett trafikbuller inferno när trafikens hastighet överskrider dom skyltade 50 km/h. Trafikbullret vid lokalgatan är ungefär 80-85 dB(A) visar en ljudmätare. Trafikverket hävdar dock att det teoretiska ljudmedelvärdet är mycket lägre men människans öron är inte ens teoretiskt medelvärdeskännande. Problemet är enbart när hastigheten överskrider de skyltade 50 km/h, och då är det mest lastbilar. Förutom buller drabbas de boende även av onödiga extra utsläpp. Enligt medicinsk forskning så ökar risken för stroke för de människor som lever i trafikbuller. 80% av trafiken går fortare än skyltat enligt trafikverkets mätningar. Under sommaren passerar 12.000 fordon under ett dygn och på vintern 7.000 fordon. Trafikverket hävdar att mätningar ska bara göras på icke sommartid då trafiken är mer ”normal”. Vi kräver fortsatt att Trafikverket ska göra några hastighetsdämpande åtgärder gör vägen smalare för att inte vara så fartinbjudande, lägg in ett mjukgupp, sätter upp kameror  som dokumenterar hastighet och sätt upp fler påminnelseskyltar. Diskussionen med Trafikverket om detta problem har pågått nu i 5 år.

Nybrostrands Byalag

Fleming Eklund

Ordförande

 

 

 

Lämna ett svar