• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Åtgärder på Byatorget

Byalagets ansökan angående medel för att rusta upp Byatorgs området vid Hildas , skolbusshållplatsen och fartdämpningar Gran- Örnvägen har kommunen svarat positivt och avsatt medel för ändamålet !

Lämna ett svar