• E-post: info@Nybrostrand.se, —– Swish: 1232 164 648, ——Bankkonto: 9570 525 140 570 9

Åtgärder på Byatorget

Byalagets ansökan angående medel för att rusta upp Byatorgs området vid Hildas , skolbusshållplatsen och fartdämpningar Gran- Örnvägen har kommunen svarat positivt och avsatt medel för ändamålet !

Lämna ett svar