• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Åtgärd på Byatorget

Kommunen kommer att plantera häckar för att få lite lä vid pergulan, dessutom finns nu en grillplats söder om västra tunneln och den nedanför badet är framflyttad och båda ska förses med bänkar . se skiss

201204 Förslag_buskplanteringar samt grillplats[14011]

Comments are closed.