• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Årsmötet genomfört

Till Byalagets årsmöte i söndags samlades 24 bybor , agendan klubbades igenom ganska snabbt men där uppstod en liten diskussion ang verksamhets berättelsens omfattning där ordförandes uppfattning att hålla den kort uppskattades för att bibehållas så . Revisorerna påpekade också att Byalaget bör ansöka om medel uppgående till 1200:- /år från Byalagsrådet (BLR) vilket kan användas till olika ändamål . Christian Ejlertsson avtackades med blomster för sin insats som revisor under många år. Vi har dessbättre fått in nya krafter i styrelsen  som ordinarie valdes Sten Arnfeldt och till suppleant Lars Rasmusson , Jim Ewald tog steget från suppleant till revisor suppleant . Nya styrelsens sammansättning finns under fliken Byalaget/Styrelsen. Efter mötet bjöds deltagarna på fika under tiden som den inbjudna talaren kommunens energirådgivare Eva Hansson gav råd och anvisningar för bidrag och regler angående installation av solceller , för detta tackades hon av ordf Jan Ryd med blommor .

Alla årsmöteshandlingar finns under fliken Byalaget/Protokoll/2019

Comments are closed.