Möte angående skötselplan och strandskydd

Vår ordförande deltog i möte  med Samhällsbyggnadsnämnden angående skötselplan och strandskydd  för området mellan Nybroån och Kabusån.  Ärendet kommer att beredas i nämnden vid senare tillfälle. Vi återkommer med vidare information.(20150615)

Lämna ett svar