• E-post: info@Nybrostrand.se, —– Swish: 1232 164 648, ——Bankkonto: 9570 525 140 570 9

Samråd/Skrivelser

Byarådet som består av 23 Byalag har samrådsmöten med ansvariga politiker/kommunalråd och tjänstemän i Ystads kommun enligt plan minst fyra gånger.

Här tar vi upp frågor som berör våra innevånare i respektive by. Vi kommer löpande att redovisa de frågor som berör Nybrostrand med efterföljande information om svar.

 

 

 

 

Lämna ett svar