Komposten

Medlemmar är välkomna med komposterbara trädgårdsavfall  2019  under perioden 5 maj till 3 november. Vi kan inte ta emot  träd och grova grenar.
Kompostjord finns för avhämtning.

Komposten är öppen på söndagar mellan kl 10:00 – 12:00

Kompost