Komposten

Om vi kan bilda en grupp på 4-6 personer som turas om att hålla komposten öppen framöver så kan årets tider enl nedan hållas !

Medlemmar är välkomna med komposterbara trädgårdsavfall  2020  under perioden 3 maj till 1 november. Vi kan inte ta emot  träd och grova grenar.
Kompostjord finns för avhämtning.

Komposten är öppen på söndagar mellan kl 10:00 – 12:00

Kompost