• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Landsbygdsstrategi (remissutgåva)

Kommunen har tagit fram en Landsbygdsstrategi för landsbygdens utveckling. Handlingar framgår av följande länk:
landsbygdsstrategi-remissversion-20210429

Byalagets svar framgår av följande länk:
Yttrande över kommunens Landsbygdsstrategi

Comments are closed.