• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Skrivelser

Under denna flik redovisas anteckningar från dialog med Ystad kommun om frågor som är viktiga för Nybrostrands utveckling. Här redovisas även Byalagets skrivelser till kommunen och myndigheter.

Nybrostrands Byalag ingår i ”Byalagsrådet”. Byalagrådet som består av kommunens 23 Byalag har samrådsmöten med ansvariga politiker/kommunalråd och tjänstemän i Ystads kommun enligt plan minst fyra gånger.

Skrivelse till Länsstyrelsen om helmålad linje väg 9

Brev till Ystad kn angående gång-och cykelväg Nybrostrand-Ystad

Skrivelse till Trafikverket angående gång- och cykelleden Ystad-Nybrostrand, del av GC-leden Ystad-Skillinge- Ystad

Ystad kn:s sammanställning avseende Byavandring 2020

Brev till Ystad kommun inför Byavandring 2020

Brev till Trafikverket angående säkerhet och behov Väg 9

Brev till Trafikverket angående ÅVS Kabusa-Ystad

Brev till Ystad kn angående synpunkter på Översiktsplan 2030

Yttrande över kommunens Landsbygdsstrategi

Karta Hastighetsöverträdelser

Comments are closed.