• E-post: info@nybrostrand.se; Swish: 1232 164 648; Bankgiro: 5419-2562

Nybrostrand lyste upp under fredagen

På grund av Covidrestriktionerna ändrades i år det traditionella firandet ”Nybrostrand Lyser” på Nybrostrands torg. I år lyste vi istället upp alla infarter till Nybrostrands olika områden med totalt 220 stycken marschaller under fredagskvällen.

Nävavägen

Nattviolsvägen/Nattljusvägen

 

Vresrosen

Vresrosen som är en invasiv art , finns bla på strandvallen . Kommunen kommer under vinterhalvåret att åtgärda detta på kommunal mark (genom att gräva upp och vända på buskarna). Det som står på privat mark är fastighetsägarens ansvar.

Nybrostrand lyser

Det blir INGET VANLIGT Nybrostrand lyser med samling och korvgrillning vid Hildas i år , naturligtvis pga viruset !! Däremot kommer styrelsen att tända ett antal marschaller vid alla infarterna den 30/10 

UPPROP!! Byalaget behöver engagerade medlemmar

Vid nästa årsmöte har flera styrelseledamöter aviserat att man inte ställer upp till omval. Styrelsen har dessutom haft svårigheter att rekrytera medlemmar som kan hjälpa till i den verksamhet som redovisas i Byalagets verksamhetsplan. Byalagets framtid är därför osäker och styrelsen har diskuterat tre alternativ för den framtida verksamheten , se Medlemsinformation 20-10-06 nedan.
Medlemsinformation 2020-10-06