• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Noteringar från styrelsemötet 2014-01-19

“Styrelsen önskar alla våra medlemmar ett gott nytt år. Byabladet kommer att distribueras ut under de närmaste veckorna. Julgranen har monterats ner. Årets aktiviteter diskuterades. Vi ser gärna förslag från innevånarna i byn. Vi arbetar med att få en föredragshållare till årsmötet. Vi vill uppmana våra by innevånare att använd…

Continue reading

Enkät – gå in och fyll i

Vad vill ni medlemmar att Byalagets styrelse ska fokusera på som är viktigt för er? Vi i styrelsen behöver få veta vilka ”frågor” som ni medlemmar tycker att vi ska ägna oss åt för er räkning. Därför skulle vi uppskatta om ni via e-mail vill svara på nedanstående frågor. Maila…

Continue reading

Julgran vid Hildas

Ystad kommun har av ekonomiska orsaker beslutat att inte sätta ut någon julgran i byn. Så Byalagets styrelse diskuterade frågan på senaste mötet och beslutar då att inköp en gran och placera den vid Hildas. Garnen kommer att förses med lampor. Vi ser gärna att ni bybor kommer och hjälper…

Continue reading