Sammanfattning av Byarådets möte 27/1

Sammanfattning av Byarådets möte på Gamla Rådhuset den 27 januari 2014 • Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes. • Valberedningens förslag accepterades: o Ordförande Lars Göran Nilsson o V ordf. Sven-Anders Sölveborn o Sekr. Mats Höjeberg o Kassör Margareta L Nörregård • Revisionsberättelsen godkändes. • Verksamhetsplanen för 2014 godkändes. (För oss betydelsefulla …

Continue reading

Julgran vid Hildas

Ystad kommun har av ekonomiska orsaker beslutat att inte sätta ut någon julgran i byn. Så Byalagets styrelse diskuterade frågan på senaste mötet och beslutar då att inköp en gran och placera den vid Hildas. Garnen kommer att förses med lampor. Vi ser gärna att ni bybor kommer och hjälper …

Continue reading