• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Agenda för styrelsen

Bland de frågor, som Byalaget jobbar med f.n. är 

  •  Informera om Invasiva växter som Parkslide , enl Kerstin Svenssons info Invasiva växter
  • Att tillsammans med Trafikverket försöka få passerande bilister på väg 9 genom Nybrostrand att inte överskrida gällande hastighet, 50 km/tim, för att öka trafiksäkerheten och skapa ett drägligt boende utmed vägen.
  • Att tillsammans med Ystads kommun finna ett bra sätt att få bilisterna inom bostadsområdena i Nybrostrand att ta hänsyn till cyklister och gående, bland annat skolbarn, genom att hålla reglerad hastighet, 30 km/tim. Samtliga boende inom området skulle också känna av en lugnare trafikintensitet.
  • Att bevaka och föra fram Nybrostrandsbornas åsikter vid olika detaljplaneärenden.
  • Att arbeta för en samlingslokal i Nybrostrand

 

Lämna ett svar