Bli medlem

DSC_1658
Bli medlem, var med och påverka Nybrostrands nu och i framtiden. Ytterligare en anledning till medlemskap är medlemsförmånerna och rabatter på våra aktiviteter, som har kostnader. Ni har även möjlighet att delta i Nybrostrandsmästerskap i golf. Vi är också representerade i Byalagsrådet där vi har kontakt med våra politiker. Dessutom får du som medlem lov att slänga komposterbart trädgårdsavfall i byalagets kompost och hämta kompostjord. 


Vi finns även med på Facebook. Gå in och hittar oss där!

Ta gärna kontakt med en av oss som sitter i styrelsen 
Att vara medlem i Nybrostrands Byalag kostar 150 kr/år och hushåll. Betalning kan göras direkt på postgiro 106196-9 via dator.

Ni som betalar med postgiroblankett, Skriv namn, adress och telefon(vi ser gärna att vi får er e-mailadress ej obligatoriskt).

Välkommen som byalagsmedlem!

Lämna ett svar