• E-post: info@nybrostrand.se; Swish: 1232 164 648; Bankgiro: 5419-2562

Ett förtydligande av ”Ordförande har ordet” i Byablad 2014/1

Apropå texten i senaste byabladet så avsåg begränsningen att nå stranden tältningen,inte nybyggnationen vilket inte framgick tydligt av texten. Byalaget värnar om växtligheten på klitterna så att dom kan motstå havet och klarar pågående klimatförändringar. Både öster och väster om Nybrostrand är det problem med strand erosion. Vi ska absolut…

Continue reading

Byarådsmöte på nya rådhuset

Byarådet har möte på den 27 jan. på Nya Rådhuset. Föredragningslista 1. Mötet öppnas, röstlängd 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två justeringspersoner 3. Godkännande av mötets utlysande samt dagordning 4. Genomomgång av protokoll från 2013-11-25 5. Verksamhetsberättelsen för år 2013 6. Ekonomisk redogörelse av kassören, resultat-…

Continue reading

Sammanfattning av Byarådets möte 27/1

Sammanfattning av Byarådets möte på Gamla Rådhuset den 27 januari 2014 • Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes. • Valberedningens förslag accepterades: o Ordförande Lars Göran Nilsson o V ordf. Sven-Anders Sölveborn o Sekr. Mats Höjeberg o Kassör Margareta L Nörregård • Revisionsberättelsen godkändes. • Verksamhetsplanen för 2014 godkändes. (För oss betydelsefulla…

Continue reading

Julgran vid Hildas

Ystad kommun har av ekonomiska orsaker beslutat att inte sätta ut någon julgran i byn. Så Byalagets styrelse diskuterade frågan på senaste mötet och beslutar då att inköp en gran och placera den vid Hildas. Garnen kommer att förses med lampor. Vi ser gärna att ni bybor kommer och hjälper…

Continue reading