• E-post: info@nybrostrand.se;      Swish: 1232 164 648;      Bankgiro: 5419-2562

Plocka skräp

Två st Skyltar från Havs och Vattenmyndigheten är uppsatta vid stranden nedanför Bussmevägen med 100 m mellanrum, detta är en av ett antal mätplatser i landet som utgör underlag för mängden skräp i hav och strand. Byalaget är involverad i skräpplocket och inrapportering till myndigheten vid tre tillfällen under året ( vår, sommar och höst).

Grillplatser

Kommunen har nu satt upp ett nytt grillrör vid strandvallen söder om västra tunneln och ändrat läge lite på grillen söder badet, båda platserna kommer att få bänkar .