Styrelseprotokoll

Numera har vi börjat med öppna styrelsemöte där byalagsmedlemmar kan delta med förslag och inlägg före ordinarie styrelsemöte . Mötena är förlagda i regel till första måndagen i månaden, så nästa möte blir då 4/12 kl 1830 ,oftast är vi i Golfklubbens Members room . Intresserad bör anmäla ev närvaro till ordf. Vi lägger också in protokollen på hemsidan under fliken Byalaget/Protokoll .

Kommentera