Möte ang Byatorget

Kommunen har i år avsatt medel för att fräscha upp planen vid Hildas och skolbuss platsen och fartdämpande åtgärder på Gran- och Örnvägen . För att diskutera detta med representanter från kommunen ska byalaget träffa Projektledare/Landskapsarkitekt Therese Waldehov och Parkchef Cilla Persson torsdag 24/5 kl 0930 vid Hildas .

Comments are closed